องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี

องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบต่างๆ

หมวดหมู่รอง

ข้อมูลพื้นฐาน