• นายกฤษฎา ใจแจ้ง   ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

  นายกฤษฎา ใจแจ้ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

  082-1361477
  • นายฐิติพัฒน์ ศรีสุธรรม           นายช่างโยธา

   นายฐิติพัฒน์ ศรีสุธรรม นายช่างโยธา

   • นายภูทัย คูณแก้ว               ผู้ช่วยนายช่างโยธา

    นายภูทัย คูณแก้ว ผู้ช่วยนายช่างโยธา

    086-0799506
    • นายธนิศเมธา รวมสิทธ์            งานงานทั่วไป

     นายธนิศเมธา รวมสิทธ์ งานงานทั่วไป

     095-8873446
     • นายสิทธิพร เวียงคำ                คนงานทั่วไป

      นายสิทธิพร เวียงคำ คนงานทั่วไป

      062-0689973
  • นายช่างสำรวจ

   นายช่างสำรวจ

   000-0000000
   • นายสุริยา เสนาง               ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

    นายสุริยา เสนาง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

    097-3379906
    • นายคมสันต์ ทิพย์รักษา                 พนักงานผลิตน้ำประปา

     นายคมสันต์ ทิพย์รักษา พนักงานผลิตน้ำประปา

     080-1545435
     • นางสาวอารียา วงค์เศษ              คนงานทั่วไป

      นางสาวอารียา วงค์เศษ คนงานทั่วไป

      082-8741574
  • นายพิทักษ์ นามวิชา              ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

   นายพิทักษ์ นามวิชา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

   087-3246691
   • นางสาวกรรณิการ์ วงค์เจริญ                  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

    นางสาวกรรณิการ์ วงค์เจริญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

    089-7908822
    • นายนครินทร์ สายจันทร์               คนงานทั่งไป

     นายนครินทร์ สายจันทร์ คนงานทั่งไป

     063-3033624

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน