• นายกฤษฎา ใจแจ้ง         รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

  นายกฤษฎา ใจแจ้ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

  0821361477
  • นางลำพูน พรมลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

   นางลำพูน พรมลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

   0894245207
   • นางสาวพจมาน สายจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

    นางสาวพจมาน สายจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

    0631318930
    • นางสาวสายฝน บุญมานพ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

     นางสาวสายฝน บุญมานพ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

     0641518194
     • นางสาวอรอุมา แพงคำ คนงานทั่วไป

      นางสาวอรอุมา แพงคำ คนงานทั่วไป

      0835373037
  • นางสาวนันทพร วันดีรัตน์    เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

   นางสาวนันทพร วันดีรัตน์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

   0963176981
   • นางสาววิรยา ทวีวัยชัยล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

    นางสาววิรยา ทวีวัยชัยล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

    0961403800
    • นางสาวพัชราภรณ์ คำพราะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

     นางสาวพัชราภรณ์ คำพราะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

     0845270211
  • นางสาวนันทพร วันดีรัตน์   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

   นางสาวนันทพร วันดีรัตน์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

   0963176981
   • นางสาวนันทิกานต์ สุขโต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

    นางสาวนันทิกานต์ สุขโต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

    0623621418
    • นายขจรศักดิ์ ผ่องศิลป์ คนงานทั่วไป

     นายขจรศักดิ์ ผ่องศิลป์ คนงานทั่วไป

     0933489482

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือราชการ สถ.