วิสัยทัศน์ (Vision)

 

"ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง    บริหารงานอย่างโปร่งใส"

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน