หัวหน้าส่วนราชการ

  • นายสุริเยศร์ สุระโคตร                 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี

   นายสุริเยศร์ สุระโคตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี

   084-4767227

หัวหน้ากอง

  • นายศักดิ์ณรงค์ แก้วพรหม  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวีรักษาราชการแทนผุ้อำนวยการกองศึกษา

   นายศักดิ์ณรงค์ แก้วพรหม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวีรักษาราชการแทนผุ้อำนวยการกองศึกษา

   0624655952
  • นายกฤษฎา ใจแจ้ง   ผู้อำนวยการกองช่าง

   นายกฤษฎา ใจแจ้ง ผู้อำนวยการกองช่าง

   082-1361477
  • นายกฤษฎา ใจแจ้ง ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

   นายกฤษฎา ใจแจ้ง ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

   082-1361477
  • นายวีระศักดิ์ ดาวเรือง  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

   นายวีระศักดิ์ ดาวเรือง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

   093-1649503

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน