• นายศักดิ์ณรงค์ แก้วพรหม              รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี

  นายศักดิ์ณรงค์ แก้วพรหม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี

  062-4655952
  • นายศักดิ์ณรงค์ แก้วพรหม             รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

   นายศักดิ์ณรงค์ แก้วพรหม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

   062-4655952
   • นายวีระศักดิ์ ดาวเรือง  นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

    นายวีระศักดิ์ ดาวเรือง นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

    093-1649503
   • นายกฤษฎา ใจแจ้ง   ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

    นายกฤษฎา ใจแจ้ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

    082-1361477
   • นายกฤษฎา ใจแจ้ง   ผู้อำนวยการกองช่าง

    นายกฤษฎา ใจแจ้ง ผู้อำนวยการกองช่าง

    082-1361477
   • นางสาวพิชชา สุวรรณ์ไชยรบ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา

    นางสาวพิชชา สุวรรณ์ไชยรบ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา

    0956099891

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน