หัวหน้าส่วนราชการ

 • นายศักดิ์ณรงค์ แก้วพรหม             รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี

  นายศักดิ์ณรงค์ แก้วพรหม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี

  • นายวีระศักดิ์ ดาวเรือง  นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

   นายวีระศักดิ์ ดาวเรือง นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

   093-1649503
  • นายกฤษฎา ใจแจ้ง   ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

   นายกฤษฎา ใจแจ้ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

   082-1361477
  • นายกฤษฎา ใจแจ้ง   ผู้อำนวยการกองช่าง

   นายกฤษฎา ใจแจ้ง ผู้อำนวยการกองช่าง

   082-1361477
  • นางสาวพิชชา สุวรรณ์ไชยรบ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา

   นางสาวพิชชา สุวรรณ์ไชยรบ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา

   0956099891
 • นางกาญจณา จันทรศรี  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

  นางกาญจณา จันทรศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน

  0898451510

หัวหน้ากอง

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน