• นายพงศธร บรรใดทอง  ประธานสภา อบต.รุ่งระวี

  นายพงศธร บรรใดทอง ประธานสภา อบต.รุ่งระวี

  1111111111
  • นายเกษม สิงห์สวัสดิ์ รองประธานสภา อบต.รุ่งระวี

   นายเกษม สิงห์สวัสดิ์ รองประธานสภา อบต.รุ่งระวี

   1111111111
   • นายประมวล จันทร์มาลี สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1

    นายประมวล จันทร์มาลี สมาชิกสภาฯ เขตที่ 1

    1111111111
    • นายสมัย ชัยเพชร สมาชิกสภาฯ เขตที่ 7

     นายสมัย ชัยเพชร สมาชิกสภาฯ เขตที่ 7

     1111111111
     • นายสมัย วิเศษสังข์ สมาชิกสภาฯ เขตที่ 12

      นายสมัย วิเศษสังข์ สมาชิกสภาฯ เขตที่ 12

      1111111111
   • นายประมูล อุระดา สมาชิกสภาฯ เขตที่ 4

    นายประมูล อุระดา สมาชิกสภาฯ เขตที่ 4

    1111111111
    • นางหนูรัตน์ นนท์ตา สมาชิกสภาฯ เขตที่ 9

     นางหนูรัตน์ นนท์ตา สมาชิกสภาฯ เขตที่ 9

     1111111111
     • นางสาวสมัย แถวพันธ์ สมาชิกสภาฯ เขตที่ 13

      นางสาวสมัย แถวพันธ์ สมาชิกสภาฯ เขตที่ 13

      1111111111
  • นายสมพร นามสุข เลนานุการสภา อบต.รุ่งระวี

   นายสมพร นามสุข เลนานุการสภา อบต.รุ่งระวี

   1111111111
   • นายบุญชอบ สีกะชา สมาชิกสภาฯ เขตที่ 5

    นายบุญชอบ สีกะชา สมาชิกสภาฯ เขตที่ 5

    1111111111
    • นายสหรัฐ ผลบุญ สมาชิกสภาฯ เขตที่ 10

     นายสหรัฐ ผลบุญ สมาชิกสภาฯ เขตที่ 10

     1111111111
     • นายสันดิ์ นามวิชา สมชิกสภาฯ เขตที่ 15

      นายสันดิ์ นามวิชา สมชิกสภาฯ เขตที่ 15

      1111111111
   • นายสมพร เรืองรุ่ง สมาชิกสภาฯ เขตที่ 6

    นายสมพร เรืองรุ่ง สมาชิกสภาฯ เขตที่ 6

    1111111111
    • นายอุดมศักดิ์ ศิรินัย สมาชิกสภาฯ เขตที่ 11

     นายอุดมศักดิ์ ศิรินัย สมาชิกสภาฯ เขตที่ 11

     1111111111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน