องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี ประกาศผู้ชนะออกแบบงานจ้างอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

การจัดประชุมประชาคม เรื่อง การสำรวจความต้องการความเห็นของชุมชนในการย้ายรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจินดาราม ไปรวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสบาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี

หมวดหมู่รอง

ข้อมูลพื้นฐาน