องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือราชการ สถ.