• นายศักดิ์ณรงค์ แก้วพรหม              รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี

  นายศักดิ์ณรงค์ แก้วพรหม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี

  062-4655952
  • นางกาญจณา จันทรศรี  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

   นางกาญจณา จันทรศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน

   0898451510

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน