ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน หนองพะแนง หมู่ที่ ๕ สายทางหนองคูเมือง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. ๑๔๖-๓๑ บ้านหนองพะแนง หมู่ที่ ๕ ตำบลรุ่งระวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน