องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี ได้จัดโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในสังกัดและกิจกรรม Blane Bike เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านสุขภาพร่างกายและพัฒนาการ การเครื่อนไหวของเด็กนักเรียนในช่วงอายุ 2- 4 ปี

7bf817b0-d764-4084-afcc-3bbf42a3c79b
17f4aeb6-a6a6-4141-96a8-7f23963f000f
8e634743-b05c-4eca-8bdd-8598de9c2df7
ef244e07-e352-43e4-b09e-a20fdc905d22
6c4103c2-90e1-4f5a-bddb-89e20d0a7291
29502b97-d602-45b3-bfda-f5f6c4683576
1c553073-1e72-4482-a129-7c43a27d99fb
97d84cf5-5dbf-4b59-91b1-5a55cf49156e
0c5c0af4-1a22-47dd-8e8b-12687b12aacd

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน