ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาตานนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนในสังกัด

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน