วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายบรรพชิต นรดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงาน (MOI Waste Bank Week : เอ็มโอไอ เวสต์ แบงค์ วี๊ค) - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ โดยมีท่านทิพวรรณ โสโพธิ์ ท้องถิ่นอำเภอน้ำเกลี้ยง ท่านพงศธร บรรใดทอง ประธานสภา อบต.รุ่งระวี รวมถึงผู้นำชุมชน กลุ่ม อถลตำบลรุ่งระวี และประชาชนตำบลรุ่งระวี ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขปัญหาและความสำคัญของการจัดการขยะ การคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดขยะ มูลค่าที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการคัดแยกของขยะ โดยเฉพาะขยะรีไซเคิล ซึ่งเป็นขยะที่มีมูลค่าสามารถเป็นรายได้เสริมให้กับประชาชน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนให้เกิด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะขึ้น เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ปลูกฝังค่านิยมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือน และนำขยะรีไซเคิลมาสร้างรายได้ หรือจัดเป็นสวัสดิการสังคมในรูปแบบต่างๆ

องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี โดยนโยบายกระทรวงมหาดไทยฯ จึงได้มีการเปิดธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี อย่างเป็นทางการ เป็นการประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ประกาศความพร้อมที่องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี จะส่งเสริมให้ชุมชนให้มีการจัดตั้งและดำเนินการธนาคารขยะของชุมชน เพื่อสร้างรายได้และสวัสดิการให้คนในชุมชน และขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นที่มีความพร้อมดำเนินการต่อไป

1127150
1127140
1127400
1127450
1127420
1127200
1127440
1127430
1127410
1127190

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือราชการ สถ.