การดำเนินงานโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2566 นำโดย นายบรรพชิต นรดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างและภาคีเครือค่ายโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัด

4237380063668022594618563635177104345217161n
42376625014525415656160878804681039110330178n
42354190216213116120113677974598996144164080n
4237357759242997425872026689702677855487791n
42359994814405581498613266052451445756456482n
4235684039312571952356093043133637152951178n

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือราชการ สถ.