กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนมกราคม 2567 ในวันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. นายบรรพชิต นรดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาด เก็บขยะ และปรับภูมิทัศน์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี

timeline20240208104227
timeline20240208104226
timeline20240208104041
timeline20240208104046
timeline20240208104052
timeline20240208104059
timeline20240208104205
timeline20240208104215
timeline20240208104212
timeline20240208104220
timeline20240208104222
timeline20240208104223
timeline20240208104051

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือราชการ สถ.