องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี เปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ ในการให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
- งานบริการเพื่อประชาชน
- งานบริการด้านแรงงาน หรือส่งเสริมการมีงานทำ
- งานบริการผู้ประกอบกิจการทางธุรกิจ/SMEs

22-
-e-Service
22-
-e-Service

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน