กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี ร่วมกับสวนป่าละเอาะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1-15 ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน มีนาคม 2566 เพื่อทำความสะอาด เก็บขยะ และปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนเส้นสวนป่า ให้สะอาดเรียบร้อย โดยใช้หลัก 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ สายสวนป่า บ้านหนองพะแนง หมู่ที่ 5 ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 

LINEALBUMBig-Cleaning-Day--1536618
LINEALBUMBig-Cleaning-Day--1536617
LINEALBUMBig-Cleaning-Day--1536614
LINEALBUMBig-Cleaning-Day--1536613
LINEALBUMBig-Cleaning-Day--1536612
LINEALBUMBig-Cleaning-Day--1536616

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือราชการ สถ.