โครงการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี นำโดย นายบรรพชิต นรดิษฐ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุ่งระวี ร่วมกับ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนภายในตำบลรุ่งระวี ในวันที่ 9-20 มกราคม 2566 เพื่อเป็นการยกระดับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่ทุกวิถีทางให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 

 

LINEALBUM-849
LINEALBUM-827
LINEALBUM-131
LINEALBUM-259
LINEALBUM-227
LINEALBUM-217
LINEALBUM-849
LINEALBUM-827
LINEALBUM-131
LINEALBUM-259
LINEALBUM-227
LINEALBUM-217

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

ข้อมูลพื้นฐาน