ลงนามถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือราชการ สถ.